KONTAKT bB

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 
 

KONTAKT bB je občanským sdružením, které řídí svou činnost podle základního dokumentu – stanov. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada – shromáždění všech členů. Podle stanov se schází jednou za dva roky a jednou za čtyři roky volí představitele sdružení do Správní a Dozorčí rady. V čele Správní rady jsou přímo volení předseda a dva místopředsedové, kteří tvoří statutární orgán. Statutární orgán je nadán pravomocí jednat jménem sdružení, nese odpovědnost za chod spolku, určuje jeho politiku a hlavní směry rozvoje. Správní rada se schází minimálně dvakrát ročně.

Předseda sdružení přijímá zaměstnance a jmenuje je do funkcí. V rovině zajištění každodenního chodu organizace řídí sdružení výkonný ředitel. Spolu s ním tvoří vedení organizace hlavní účetní, projektová manažerka a vedoucí sociální služby. Za svou činnost odpovídají statutárnímu orgánu a správní radě.

Za vlastní realizaci hlavní činnosti ve střediscích včetně realizace sociální služby odpovídají vedoucí středisek spolu se zástupci vedoucích středisek. Tito střediskoví pracovníci řídí instruktory a dobrovolníky zapojené zejména do zajištění volnosčasové aktivity Výuka plavání, která je součástí sociální služby. 

Aktuální složení orgánů sdružení zvolené na IX. Valné hromadě dne 27. 11. 2010:

Správní rada

Statutární orgán: 
Mgr. Jan Nevrkla, předseda 
Mgr. Radka Kučírková, místopředsedkyně 
Bc. Roman Vojáček, místopředseda 

Členové správní rady: 
Mgr. Martin Kovář, PhD., Mgr. Vojtěch Franěk, PhD., Mgr. Stěpánka Řehořková, Mgr. Jana Švarcová, Mgr. Kateřina Lišková, Mgr. Ivana Tesařová 

Dozorčí rada:

tříčlenná, kontroluje hospodaření s finančními a materiálními prostředky sdružení 

Ing. Zbyněk Švehla, Mgr. Michaela Tůmová, Miloš Hirman

Vedení organizace

Mgr. Jan Nevrkla, výkonný ředitel
Martin Rovný, ekonom
Bc. Štěpán Cagaň, koordinátor hlavní činnosti


 

Sídlo sdružení, IČ a základní kontaktní údaje:

KONTAKT bB,
Strahov blok 1, Vaníčkova 7, Praha 6, 169 00
IČO: 684 02 651
mobil: +420 724 219 068
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
V Celnici 1028/10
117 21 Praha 1
č.ú. 2900269346/2010
IBAN: CZ3220100000002900269346
BIC kód: FIOBCZPPXXX
 

     Střediska sdružení

Supervize a odborná garance

Supervizorem projektu je Mgr. Martin Kovář PhD
Absolvent FTVS UK a postgraduálního studia, uzavřeného disertační prací Aplikovaná metodická řada ve výuce plavání jedinců s míšní lézí. 
Působil jako poradce předsedy vlády ČR pro Informační a komunikační technologie (ICT) a sport, je členem správní rady Nadace Charty 77 – Konta BARIÉRY. V letech 1995–2001 působil jako poradce ministra práce a sociálních věcí a byl ředitelem projektu Počítače proti bariérám v Nadaci Charty 77. Na počátku 90. let byl členem prvního Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. 
Byl klíčovou osobou k vytvoření celého plaveckého programu a projektu Kontakt. Je spoluautorem originální metodické řady výuky plavání, které je věnována jeho disertační práce. Veškeré prvky metodické řady na sobě i aplikoval a plavecky dospěl na úplný sportovní vrchol trojnásobným paralympijským vítězstvím v Aténách. Na počátku 90. let přišel s ideou týdenních pobytových akcí s výukou plavání, které později v druhé polovině 90. let rozšířil o kurz práce na PC. V počátcích se významně podílel na realizaci kontaktního programu. Dnes je vzhledem ke stálému spojení s praxí, zkušeností z neziskového i ziskového sektoru ideálním supervizorem projektu. 

Odborná garance

Doc. Dr. Pavel Kolář, CSc., přednosta rehabilitační kliniky VFN Motol
MUDr. Jan Hnízdil, Centrum komplexní medicíny, Dobřichovice

 


Související dokumenty

Účetní závěrky:

2012 | 2011 | 2010 2009 | 2008 | 2007 | 2006 
[PDF, 1.9 MB] 

 Stanovy [PDF, 626 kB] |  Constitution
 Zakládací listina [PDF, 181 kB]