KONTAKT bB

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sociální služba

KONTAKT bB je od počátku účinnosti zákona 108/2006 Sb.registrovaným poskytovatelem sociální služby. V rámci typového zařazení spadáme do sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené. Službu poskytujeme osobám s tělesným postižením s možností zapojení i jinak zdravotně postižených pokud kapacita není naplněna pouze tělesně postiženými. V souladu se zákonem poskytujeme našim uživatelům služby tyto základní činnosti: 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 2. sociální terapii, 3. pomoc při prosazování oprávněných práv a zájmů. Rámec pro naplňování těchto činností nám poskytuje volnočasová aktivita plavání. Plavání v sobě ideálně spojuje všechny prvky, které vedou k naplňování hlavního poslání sociální služby. Osvojení schopnosti pohybovat se samostatně ve vodě má totiž přímý dopad na schopnost samostatného a sebevědomého pohybu v běžném životě. Práce s klienty ve vodě je koncipována tak, aby si osvojovali dovednosti a kompetence s přímým dopadem na zlepšení soběstačnosti.

Plavání zajišťujeme v běžných bazénech, kde se plavci setkávají s veřejností, vrcholovými sportovci z břehu olympijského plavání a se začínajícími plavci z běžných plaveckých škol. Dochází k interakci mezi oběma jen zdánlivě oddělenými břehy postižených a nepostižených plavců, je nutné využít běžné šatny, překonat ostych z těla haleného pouze plavkami, je nutné vyvinout energii k zajištění dopravy a přesunu na bazén. Samotné plavání umožňuje vznášení se a samostatný pohyb bez jakékoliv pomůcky. Zvládnutí samostatného pohybu v prostředí, které vypadalo před zapojením do našich aktivit jako nedostupné, přináší posílení sebevědomí a přirozeně terapeuticky působí na jedince tak, že si víc troufá pustit se i v jiných oblastech běžného života do aktivit, které mu připadaly nereálné. Zlepšení rozsahu pohybu, zvýšení vitální kapacity plic, maximální rozvoj funkčního pohybového aparátu vedou ke schopnosti zvládnout běžné denní úkony, které jsou pro člověka bez tělesného postižení zcela banální, ale pro jedince limitovaného významně tělesným nebo jiným zdravotním handicapem představují problém řešitelný pouze s osobní asistencí. Při správně vedené, cílené práci ve vodě se naši klienti osamostatňují v úkonech oblékání, osobní hygieny, dopravy a pocit menší závislosti na jiných osobách jim umožňuje pustit se do aktivit, na které si dosud netroufali. Metodicky vedené plavání vede klienty k nutnosti organizovat si čas, dodržovat řád stanovený pro řízenou práci ve vodě. Zapojení do řízeného procesu výuky plavání s sebou nese nutnost intenzivní komunikace s ostatními plavci a především s instruktory. Otevřená komunikace vyvádí zapojené jedince z uzavřenosti a posiluje schopnost vyjednat si samostatně záležitosti potřebné v běžném životě. Jsme ku pomoci při vyřizování záležitostí, které mohou přispět k posílení vazeb v rodině - např. opatření speciální tříkolky, návěsu na kolo pro malé handicapované dítě nebo handbiku (kola na ruční pohon) umožní absolvování společných rodinných cyklovýletů s plnohodnotným zapojením člena rodiny s postižením.

Naše sociální služba je zkrátka ze života a chceme, aby byla poskytována v „nechráněné“ podobě a v přirozených kulisách, které život přináší. Pravidelná pohybová činnost ve vodě s sebou nese zlepšení fyzické kondice a v rovině sociální nabízí možnost navazovat přátelství a vztahy. Běžné aktivity mimo zdravotnická zařízení nabízí možnost vyměňovat si zkušenosti z oblasti školní, pracovní nebo různé „vychytávky“ důležité pro zvládnutí lepší sebeobslužnosti. Vše může pomoci nasměrovat k aktivnímu a nezávislému způsobu života. Zásadní je prvek zapojení do běžné volnočasové aktivity, který zejména rodičům s dětmi s vrozeným postižením může pomoci otevřít nový horizont. Ten dosavadní bývá často rámován hlavně operacemi, rehabilitacemi a specializovanými zdravotnickými zařízeními. Možnost vozit své dítě na plavání, stejně jako třeba jejich sousedi vozí své nepostižené děti na tenis, může dát jejich rodinnému životu silný impuls.

Registrovaná Střediska poskytovatele služby