KONTAKT bB

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oblasti činnosti

Výuka plavání neboli CIT - Celoroční individuální trénink

Motto: „Na vlně sounáležitosti“

i-vyuka

Hlavní náplní volnočasové aktivity nazvané CIT je aktivní terapie pohybem ve vodě dle vlastní metody Aqua(E)Motion Therapy, jejíž principy jsou definovány v unikátní metodické řadě KONEV nazvané dle autorů a zakladatelů programu – čtyřnásobného paralympijského vítěze Martina Kováře a jeho trenéra Jana Nevrkly. Volnočasová aktivita Výuka plavání je součástí sociální služby a metodika je nastavena tak, aby efekt plynoucí z řízeného, odborně vedeného plavání naplňoval základní činnosti a cíle sociální služby. Plavání je cestou k samostatnému pohybu ve vodě i v běžném životě. Plavci jsou  dle úrovně plaveckých dovedností rozděleni do tří úrovní: I. kompenzačně rehabilitační, II. kondičně rehabilitační, III. sportovně rehabilitační. K oblasti CIT patří nedílně školicí program střediskových dobrovolníků, instruktorů a spolupráce s odbornými školami, fakultami univerzitního typu studia a specializovanými zdravotnickými zařízeními. Díky působení KONTAKTU bB se plavání stalo od roku 2003 součástí rehabilitačního procesu v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Nabídka plavání se díky kontaktním výjezdům dostala i na půdu Hamzovy odborné léčebny v Luži Košumberk a zajišťujeme též studijní předmět Tělesná výchova a sport zdravotně postižených pro 3. lékařskou fakultu UK v Praze. ... více o výuce plavání

TIP – Týdenní intenzivní pobyty

Motto: „Chci prožít, přežít, zažít!“

i-pobytove-akce

Dávno před velkým třeskem a vznikem Kontaktní soustavy byla vyřčena Martinem Kovářem tajemná mantra „Strahovský kurz“. Psal se rok 1992 a od té doby se začal plavecký program rozpínat rychlostí danou konstantou vzešlou z mystického setkání účastníků prvního pobytu na Strahově. Týdenní pobyty tedy předcházely vzniku Kontaktní soustavy a tvoří i dnes její nepostradatelné oběžnice. Každý z dalších dílů, které se během let rozpínání uskutečnily, v sobě nesl pečeť prvního týdne a projekci vize a poslání vetknutých konstantou KONTAKTU bB do vínku. V koncentrovaném časovém úseku jednoho týdne lze na týdenním pobytu zažít esenci všeho podstatného od velkého třesku až do vzniku planet. ... více o pobytových akcích

ZIP – Zkoušky individuální připravenosti

Motto: „Víc než jen sport!“

i-sport2

Oblast činnosti ZIP vynáší naše hvězdy a komety na oběžné dráhy. Používají se při tom i vesmírné koráby sportovních klubů, které jsou při třech střediscích založeny. Kluby jsou sice samostatné vesmírné subjekty, ale jejich existence a posádky jsou nejtěsněji spojeny s mateřskými základnami středisek, a to jak posádkami astronautů, tak i vesmírnými koráby. Jde o příklad těsné spolupráce, při které dva subjekty spojuje společná meziplanetární vize, vesmírná mise a galaktický cíl. V rámci měření sil mezi planetami kontaktní soustavy je pořádána série závodů Českého poháru otevřená i posádkám z jiných soustav. Český pohár si za dobu své existence vydobyl solidní renomé a prestiž. Za vše hovoří motto Českého poháru – „Není malých plavců, jsou jen malé plavky“.  ... více o sportu